Бюджет

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2024 г.

Отчет на разхода по бюджета – първо тримесечие на 2024 г.

План за разходите по бюджета за 2024г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за 2023г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за четвъртото тримесечие на 2023 г.

Отчет на разхода по бюджета – четвърто тримесечие на 2023 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2023 г.

Отчет на разхода по бюджета – трето тримесечие на 2023 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2023 г.

Отчет на разхода по бюджета – второ тримесечие на 2023 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2023 г.

Отчет на разхода по бюджета – първо тримесечие на 2023 г.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!