Бюджет

Протокол от общото събрание – 16.07.2021г. (второ тримесечие)

Обяснителна записка за изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2021г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2021г.

Писмо до обществения съвет – второ тримесечие 2021

Протокол от общото събрание – 15.04.2021г. (първо тримесечие)

Обяснителна записка за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2021г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2021г.

Писмо до обществения съвет – първо тримесечие 2021

Бюджет с тримесечно разпределение за 2021г.

План за разходите по бюджета за 2021г.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!