Бюджет

Протокол от общото събрание – 15.04.2021г. (първо тримесечие)

Обяснителна записка за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2021г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2021г.

Писмо до обществения съвет

Бюджет с тримесечно разпределение за 2021г.

План за разходите по бюджета за 2021г.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!