Бюджет

Обяснителна записка за изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2022г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2022г.

Отчет на разхода по бюджета – второ тримесечие 2022

Протокол от общото събрание – 19.04.2022г. (първо тримесечие)

Обяснителна записка за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2022г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2022г.

Отчет на разхода по бюджета – първо тримесечие 2022

Писмо до обществения съвет – първо тримесечие 2022

План за разходите по бюджета за 2022г.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!