Бюджет

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за третото тримесечие на 2023 г.

Отчет на разхода по бюджета – трето тримесечие 2023 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за второто тримесечие на 2023 г.

Отчет на разхода по бюджета – второ тримесечие 2023 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за първото тримесечие на 2023 г.

Отчет на разхода по бюджета – първо тримесечие 2023 г.

Ако успееш тук, ще успееш навсякъде!

error: Content is protected !!